Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

Projekt 374

18.05.; 14:00 - 20:00

První hlavní termín nátěru plotu Faunaparku
Program na sobotu 18.5.2019
13:45 Otvíráme park, registrace a fasung
14:15 Canon (hromadný) start natírání
17:00 Faunapark včera dnes a zítra beseda ve stodole Faunaparku
18:00 Koncert ve stodole Faunaparku
Benny Hill Band https://www.facebook.com/radim.hill.1
Přátelé Dr. Melouna https://www.facebook.com/prateledr.melouna/
a ostravská skupina To https://www.facebook.com/projekttocz/
20:00 S kytarou u táboráku Přátelé Dr Melouna, Radim Hill
21:59 Poslední opozdilci dokončují nátěr
22:00 ukončení akce, bo natirame aji zítra

Každý natěrač obdrží potvrzení o platbě 199Kč / plech, štětec, barvu, jednorázové rukavice, poukaz na občerstvení a certifikát; Prvních 250 dostane ocelový kartáč. Prvních (zatím) 75 i sklenici na barvu. Prosím vemte si vhodný oděv, sklenici za barvu a hadřík na případné očištění. Pokud máte tak i ocelový kartáč i špachtli.

Zájemci o adopci plechu zapisujte se zde
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2079239115622799&id=2079235165623194

PARTNEŘI PROJEKTU P374:
Dům barev; Spokar, Kart, Reznictví H+H; Zubr a Lašská Pekárna

OTÁZKY A ODPOVĚDI:
1.) Jak to bude probíhat?
Po zaregistrování a uhrazení registračního poplatku obdržíte jednorázové b´vinylové rukavice, štětec barvu, ocelový kartáč, poukaz na občerstvení a certifikát.
Použivejte prosím vlastní ochranné pomůcky (oděv, brýle a rukavice).
Nejprve odstraníme ocelovým kartáčem starou barvu. V některých případech bude nutno použít i špachtli.
Odstraněnou barvu odevzdejte na sběrné místo v plechovém přístřešku u vrátnice.
Dle našeho testu by barva 0,7 kg by měla vystačit na jeden nátěr plechu z obou stran. Jeden nátěr barvy dobře překryje všechny předešlé nátěry.
Po ukončení nátěru prosím veškerý nebezpečný odpad odevzdejte na naše sběrné místo v plechovém přístřešku u vrátnice.
Předpokládáme že nátěr jednoho plechu nezabere více jak hodinu Vašeho času.

3.) Co mám dělat když mám natřeno?
Můžete adoptovat další plech. Nezapomeňte se občerstvit v našem bistru. V podvečer bude ve stodole beseda o Faunaparku , koncert a táborák

4.) Kde je jsou toalety
Můžete využít mobilní toalety umístěné mezi starou klubovnou a bedrunkovem. Případně toalety v divadelním klubu D.N.A a nebo v přilehlém obchodním centru.

5.) Jaké je pořadí plechů?
Pořadí plechů bude tak jak se zaregistrujete od vrátnice směrem ke staré bráně.
Omlováme se, ale organizačněm ani technicky bohužel nelze dodržet pořadí dle registrace na facebooku.

6.) Jaká je použitá barva ?
METAL 2v1 je jednosložková antikorozní akrylátová matná vodou ředitelná nátěrová hmota
Odstín 05 zelená https://www.dumbarev.cz/sortiment/Blue%20Line/Dum-barev-Metal-2v1

7.) Proč plot nenatře firma a nenastříká ho strojně
Jsme neziskový spolek nadšenců, který se snaží znovu obnovit jeden krásný zanedbaný park. Chceme do našeho projektu zapojit co nejvíce dobrovolníků.
Cokoli co děláme vlastnima rukama nám přiroste k srdci a věříme že i natěračům plechu přiroste nejen plech, ale i park k srdci.

8.) Proč plot nevyměníte za jiný?
Plot nemá cenu měnit do té doby než bude dokončena a odsouhlasena všemi zainteresovanými dlouhodobá koncepce celé lokality,
schválení projektová dokumentace a vydáno stavební povolení přestavby parku, vyřešeny vlastnické vztah a hlavně zajištěny investice.
Toto může trvat i několik let a stejně jako my i Vy určitě nechcete nadále chodit kolem nevzhledného plotu.

9.) Některé plechy jsou prorezlé a bude je třeba vyměnit
Ano tyto nebudeme natírat, vyněníme je a natřeme je později.

10.) Co s plotem bude dál?
Budeme se jej snažit spolu s Vámi dlouhodobě udržovat.
Z vnitřní strany plotu plánujeme spolu s Vámi navrhnout, vytvořit a instalovat interaktivní naučnou stezku na přírodovědná a ekologické témata.
Tato bude cílená na předškolní děti a žáky prvního stupně.

11.) Co se zbytky starých barev, znečištěnými štětci a obaly od barev?
Veškerý nebezpečný odpad prosím odevzdejte na naše sběrné místo v plechovém přístřešku u vrátnice. Nebezpečný odpad bude odstraněn ve spolupráci se společnosti Frýdecká skládka a.s.

11.) Jaká je bezpečnost při práci a ekologie
Doporučujeme vlastní vhodný oděv. Pamatujte že jej můžete
Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení vymývejte 10-15 min. proudem vody.
Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře.
H411Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391
Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.
Nátěr není určen pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nátěr nepředstavuje žádné riziko.
Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na www.dumbarev.cz.

BEZ VÁS BY TO NEŠLO:
Projekt: „Zachraňme Faunapark“vznikl za podpory Slezan Holding a.s., Statutárního města Frýdek-Místek, Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.

Projekt: „Oživme stodolu Faunaparku“, byl podpořen grantem T-Mobile Mluvme spolu.

Přehled dárců a informace k možné pomoci naleznete zde http://zoofm.cz/sponzori/

Děkujeme všem za podporu a pomoc.

 
Projekt: „Oživme stodolu Faunaparku“, byl podpořen grantem T-Mobile Mluvme spolu.
Přehled dárců a informace k možné pomoci naleznete zde http://zoofm.cz/sponzori/
 
Děkujeme všem za podporu a pomoc.

Komentáře

Podrobnosti

Datum:
18.05.
Čas:
14:00 - 20:00

Místo konání

Faunapark
Na Příkopě 1221
Frýdek-Místek, 73801 Česká republika
+ Google Mapa

Komentáře