O nás

Otevřeno pouze v době konání akcí

Spolu s Vámi vytváříme příjemné a inspirativní místo  pro aktivní odpočinek, vzdělávání, společenský a osobní rozvoj místních obyvatel, návštěvníků a turistů Frýdku-Místku.
Jsme neziskový spolek nadšenců mající za cíl ve spolupráci s občany a dobrovolníky vybudovat a provozovat malý flora a fauna park jako komunitní a rodinné centrum. Park  se nachází ve Frýdku – Místku na ulici Na Příkopě 1221. Na tomto místě v polovině 20. století stávala frýdeckomístecká zoo a před ní sloužil areál jako odpočinkový parčík rodině Landsbergerů.

Naše hlavní cíle:

Vybudovat 
•       Klidovou zónu a zákoutí s lavičkami
•       Přírodní dětské hřiště
•       Minizoo – zvířata nenáročné na chov kozy, ovce, slepice,             kachny, páv, morče
•       Kontaktní park – pohladit, půjčit, vyvenčit
•       Edukační centrum- příroda, ekologie, ochrana životního               prostředí (OŽP), třídění odpadů
•       Naučná stezka – příroda, ekologie, OŽP
•       Kavárna – piknik, deka
 
Pořádat
•       Dny otevřených dveří parku a spoustu dalších akcí 
•       Přednášky a vzdělávací akce– příroda, ekologie, ochrana životního prostředí
•       Kroužky a workshopy – příroda, ekologie, OŽP
•       Společenské akce, dětské dny, případně i koncerty, divadlo,          letní kino
•       Znovu otevřít park veřejnosti 

Zapojit
•       dobrovolníky a širokou veřejnost do budování, rekonstrukce a provozu parku

Každou vydělanou korunu chceme zpět investovat do rozvoje parku a použít pro aktivity v parku.

Otevírací doba:                                                                             Otevřeno máme pouze v době konání akcí.
Exkurse školních a předškolních dětí a skupinky více jak 10 osob , svatby a fotografování
dohodněte s Petrou Vlasákovou tel.: 774 876 848 , petra.vlasakova@zoofm.cz.
Pro svatební obřady ve Faunaparku je vyhrazena vždy první sobota v měsíci od 9:00 do 15:00.

Podporujeme akci Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Dokumenty spolku (stanovy,výroční zprávy a finanční uzávěrky)

Přihláška do spolku

Prezentace projektu Faunapark

 Tento projekt vznikl za podpory Slezan Holding a.s., Statutárního Města Frýdek-Místek,  Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha. Děkujeme za podporu.